Диабет тип 1 при юноши и деца, Книги за диабета

Предисловие

Представям ви части от книгата на шведския лекар Рагнар Ханас „Диабет тип 1 при юноши и деца“. Започнах да превеждам и да странирам първо главите, които представляват най-голям интерес за мен. Очаквайте скоро нова глава.

Предисловие

Броят на децата и подрастващите с диабет тип 1 по целия свят постоянно расте. Като че ли виновни за тази тенденция са по-скоро фактори от околната среда, отколкото генетични промени, защото те не се случват толкова бързо при хората. Броят на младите възрастни, при които се разви­ва диабет тип 1, напротив, остава стаби­лен или дори намалява в някои райони. Това предполага, че определена група индивиди са предразположени да развият диабет тип 1, но факторите, които го причиняват, се проявяват в по-ранните етапи от живота. Като цяло в страните с висок жизнен стандарт има и висок процент на деца с диабет 1 ти­п. Във Финландия, където днес се среща най-често, се очаква, че при 0,6% от всички деца може да се развие диабет до 15 годишната им възраст.

Огромни усилия се влагат в изследвания, за да се намери причината за появата на диабета и начин за ­лечението му. Но засега това, което трябва да направим е да превърнем живота с диа­бет за нашите деца и млади хора във възможно най-добре управляван. От времето, когато написах първото издание на тази книга през 1998 г., в инсулинотерапията настъпиха големи промени. Бяха създадени нови аналози както с ултрабързо, така и с продължително действие. Това откри нови хоризонти за създаване  и “моделиране” на ин­дивидуална инсулинотерапия, която да под­хожда на начина на живот на всеки човек.

Подробни съвети за използването на тези нови аналози сега са включени в това издание. Ин­сулиновите помпи все по-често се използват от младите, ето защо главата по тази тема също е значително обновена. Главата за изследвания и нови разработки отразява всички последни данни, включвайки обнадеждаващи резултати по трансплантация на бета-клетки. Добавен е и раздел за диабетичните организации, а и нови теми, например, как безопасно да управляваме автомобил, ако сме с диабет и базови препоръки за изчисляване на въглехидрати.

Винаги ме е впечатлявала огромната мотивация, с която цели семейства  се включват в про­цеса на обучение. Често родители достигат пора­зително ниво на знания в стремежа си да направят живота на своето дете с диабет възможно най-добър. За няколко седмици те вече могат само­стоятелно и добре да се справят с ежедневните ситуации, свързани с диабета. А след около година, преживявайки всички събития на семейния живот, включително рождени дни, ваканции, спортни занимания, а също инфекции, гас­троентерити и подобни неща, усложняващи живота, поемат юздите в свои ръце и сами стават експерти в управлението на диабета. Именно при такива семейства аз се научих да се справям с диабета и започнах да разбирам какво е имал предвид професор Джои Людвигсон: “Не е много забавно да имате диабет, но трябва да се научите да получавате удоволствие от живота даже да сте с диабет”.

Аз се надявам, че това ново подобрено издание значително ще облекчи живота с диабет за децата, юношите и младите хора. Бих искал да разбера какво е вашето мнение и впечатление от съдържанието на тази книга, за да можем заедно да подобрим живота с диабет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *