БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

Национално представена асоциация на хората с диабет

Полезно

Полезна информация за хората с диабет

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ :
(В долните линкове са дадени документи и казуси, които информират за Вашите права като граждани и пациенти. Отстоявайте правата си!)

1. ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

2. ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С КОНВЕНЦИОНАЛНИ И АНАЛОГОВИ ИНСУЛИНИ ПРИ БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

3. ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА –

4. ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

6. ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

7. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

8. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

9. ЗДРАВНА РЕФОРМА –ДОКУМЕНТИ

10. ДИАГНОСТИЧНО-СВЪРЗАНИТЕ ГРУПИ СА НАЙ-УДАЧНИЯТ МЕТОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЦИТЕ

11. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – Хранене и метаболизъм

12. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – СПА и БАЛНЕОТУРИЗЪМ

13. ПРОФИЛАКТИКА НА СОЦИАЛНО –ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

14. ПРОФИЛАКТИКА НА СОЦИАЛНО – ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – Захарен диабет

15. ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ

16. Вредата от тютюнопушенето и злоупотребата с психоактивни вещества

17. ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО И НА УЛИЦАТА

18. На какви дентални услуги има право здравноосигуреният?

19. НАРЪЧНИК НА ПАЦИЕНТА

20. ПЛАЩАТ НИ ЛЕЧЕНИЕ В ЕС, АКО НЗОК ГО ПОКРИВА

21. ДИАБЕТИЦИТЕ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ СЪКРАЩАВАНЕ ОТ РАБОТА

22. ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ – ВАЖНО!

22. СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА НА ООН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

23. КЗЗ – ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ

24. Възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания. Правата на хората.
Какво може би не знаем?

25. НФРИ – КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

26. ТЕЛК и НЕЛК – правна помощ и съвети