Таблици

Таблици за превръщане на въглехидрати в хлебни единици

За по-голям размер, натиснете тук
За по-голям размер, натиснете тук
За по-голям размер, натиснете тук
За по-голям размер, натиснете тук

Основни принципи за саморегулиране на инсулиновата доза преди хранене, при пациенти на ИНТЕНЗИФИЦИРАНО лечение, лекувани с ИНСУЛИНОВИ АНАЛОЗИГрафики на действието на най-често използваните инсулини


Какво да правим, ако открием кетони в кръвта?


Ако се наложи да променим инсулиновите дози по време на боледуване


Точност на сензори за измерване на кръвна глюкоза


Растежни криви