Документи

Ако ви се наложи да пътувате със самолет, трябва да имате следния документ, който ще ви позволи да пренесете в ръчния си багаж описаните в него неща.


Указания за отпускане на медицински изделия (вж. Раздел II, А.1.2 и Б.3)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №РД-НС-04-22/30.03.2018г. на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

РАЗДЕЛ А – стойности, заплащани от НЗОК от 01 април 2018г., за медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ


ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ
В сила от 01.01.2019 г.
Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г.