Статии за диабета

Индексът GMI – нов начин за оценка на стойностите на кръвната глюкоза

Dr. Laurel Messer

Въпреки че гликираният хемоглобин (HbA1c) отдавна се използва като основен показател за оценка на средната кръвна глюкоза и оттам за контрола на диабета, индексът GMI (glucose management indicator – индикатор за управление на глюкозата) е алтернатива, която може да даде същия поглед върху контрола на диабета, ако по някаква причина сте затруднени в момента да си направите кръвни изследвания за гликиран хемоглобин (HbA1c). Той може също така да ви предостави тази информация за много по-кратки периоди от време, за да имате възможност по-често да анализирате нивата на своя гликиран хемоглобин и въз основа да това да направите, ако е необходимо промени в начина си на живот, храненето и дозите инсулин

През последните четири десетилетия за оценка на лечението на диабета  се използват лабораторното изследване на HbA1c и измерването на кръвната глюкоза с глюкомер в домашни условия. HbA1c (или хемоглобин A1c) измерва какво количество глюкоза се свързва с протеина хемоглобин в червените кръвни клетки (това е гликираният хемоглобин) и по този начин осигурява приблизително измерване на нивата на глюкозата за дълъг период от време – два до три месеца, колкото е животът на червените кръвни клетки в нашите тела.

Полученият резултат от измерването на HbA1c има някои резерви, но е цифра, която е удобна за хората с диабет и здравните специалисти и посредством която те могат да тълкуват качеството на контрола на диабета. Целта на тази статия е да покаже, че индикаторът за управление на глюкозата (GMI) е друга мярка за управление на гликемията и може да се интерпретира по подобен начин на HbA1c. GMI е още един инструмент за оценка на диабета, подобен на Time in Range (времето в целевата зона).

По-рано GMI се наричаше „очакван A1c“ или (estimated A1c, за по-кратко eA1c), тъй като целта му е да наподобява лабораторна стойност на HbA1c. Вместо да се определя от това колко глюкоза е прикрепена към молекулите на хемоглобина в червените кръвни клетки, GMI се изчислява директно от средната стойност на кръвната глюкоза, получена от устройство за непрекъснато наблюдение на глюкозата – сензор (CGM). Това означава, че GMI е по-директна и по-точна мярка за нивата на глюкозата – тя може да бъде изчислена за по-кратък период от време (идеалният минимум е две седмици), без да е необходимо да чакате два до три месеца, за да дадете кръв за лабораторно изследване. Всеки човек, носещ CGM, може да изчисли своя GMI за броени секунди, ако има достатъчно стойности на кръвната си глюкоза, а много CGM устройства автоматично правят изчислението, използвайки средната ви глюкоза; калкулаторът можете да намерите тук.

Формулата за изчисляване на GMI(%) спрямо средната стойност на кръвната глюкоза е:

GMI(%) = 3.31 + 0.43 x [средна кръвна глюкоза в ммол/л]

За да бъдем ясни: GMI може да се изчисли само ако имате сензор CGM. Ако имате това устройство, ето и редицата предимствата от изчислението на GMI.

В допълнение към предоставянето на допълнителна оценка на стойностите на глюкозата, GMI елиминира възможно погрешно тълкуване на HbA1c, чиято стойност може да варира поради редица фактори, включително бъбречно заболяване, дефицит на желязо, сърповидно-клетъчна болест, употребата на някои лекарства и различия между расовите и етническите групи. Двама души биха могли да имат идентични данни за кръвната си глюкоза, но различни нива на своите HbA1c в зависимост от степента на оцеляване на червените им кръвни клетки и скоростта на свързването на глюкозата към протеините (наричано гликиране), с много повече разлики в рамките на една раса, отколкото между различни раси. Същите тези двама души обаче биха имали еднакви изчислени GMI, което им дава по-точно и последователно разбиране за управлението на диабета и риска от здравни усложнения  (health complications).

Предимството на GMI (в сравнение с HbA1c) е, че можете (и трябва!) да избирате различни и по-кратки периоди от време за изчисляване. Например, можете да изчислите своя GMI за последните две седмици, което не можете да направите с HbA1c, тъй като HbA1c съответства на нивата на глюкозата през предходните два до три месеца.

Уточнение от преводача: Както вече бе споменато в статията, хемоглобинът е белтък, съдържащ се в червените кръвни клетки, който пренася кислород до всички тъкани на тялото. Част от този хемоглобин се свързва с кръвната глюкоза, образувайки модифициран белтък, наречен гликиран хемоглобин (HbA1c). Той остава в кръвната клетка 120 дни, защото това е средната продължителност на живот на всяка кръвна клетка.

HbA1c отразява средните нива на плазмената глюкоза през предхождащите 8 до 12 седмици, но методът на измерване поставя най-голяма тежест върху последния месец, като последната седмица не се отразява върху стойностите поради все още обратимото свързване на хемоглобина с глюкозата. Тоест ако имате добри стойности на кръвната си глюкоза в седмицата преди изследването на гликирания хемоглобин, те няма да се отразят на стойностите му. Нивата на кръвната глюкоза  през последните 30 дни определят около 50% от стойността на гликирания хемоглобин.  Останалите 50% се определят от стойността на кръвната глюкоза в първите около 60 дни от споменатият вече период от 8 до 12 седмици. Както се вижда, различната процентна тежест на отделните периоди в тези два-три месеца предполага, че едно едноседмично заболяване с много високи нива на кръвната глюкоза може да повлияе или не на стойността на гликирания хемоглобин в зависимост от това кога в този период сте го получили. И тъй като подобно заболяване е инцидент, то може да доведе до грешна интерпретация на гликирания хемоглобин.

За написването на това уточнение съм използвала информация от статията на д-р Мария Георгиева „Гликиран хемоглобин“.

Имали ли сте някога ниво на HbA1c, засегнато от едноседмично заболяване с много високи нива на кръвната глюкоза? За много хора, които получават ниво HbA1c при клинични посещения два до четири пъти годишно, това може да бъде разочароващо, тъй като подчертава времето, в което са имали високи стойности на глюкозата, а не общото управление на глюкозата за този период. Изчисляването на GMI може да бъде полезно при заболяване: здравният специалист или човекът с диабет могат да изберат период от време (например две седмици) преди или след заболяването, за да получат по-добро впечатление за цялостното управление на гликемията, което включва или премахва периода на заболяването. Времето в целевата зона (Time in Range) е друг полезен инструмент за тълкуване на нивата на глюкозата през различен (и дори по-кратък!) период от време.

GMI може да бъде полезен и за оценка на въздействието на всяка промяна в начина ви на живот, като например нова диета или друг режим на физическа активност, прием на ново лекарство или корекция на дозите инсулин. Например, човек може да изчисли своя GMI за двуседмичен период, да промени диетата си на по-ниско въглехидратна и да изчисли отново своя GMI за двете седмици след промяната. Това е по-точен и непосредствен индикатор за ефекта от промяната в храненето ви в сравнение с измерване на Hb1c, направено в клиника, коeто не може да се фокусира върху въпросното време. GMI може да бъде полезен и при стартиране на ново лекарство, което влияе върху нивата на глюкозата или промяна в инсулиновите дози. В допълнение към оценката на ежедневните тенденции в нивата на глюкозата, GMI след една до две седмици от започване на приема на ново лекарство или промяна в инсулиновите дози може да предостави ценна информация за това доколко успешни са били тези промени.

И накрая, по времето на COVID-19  и дългите периоди на локдаун и изолация, GMI е идеалният заместител на лабораторно получавания HbA1c. Не се изисква вземане на кръв и не се изисква лично да посетите лабораторията. Въпреки това, не забравяйте, че вашият GMI може да бъде по-висок или по-нисък от вашия лабораторен HbA1c поради много причини, обсъдени по-горе – като обмен на червени кръвни клетки, здравословно състояние, прием на лекарства, ваксинация при децата и др.

Препоръчваме ви да обсъдите употребата на индекса GMI и използването на сензор CGM, ако все още нямате такъв с вашия диабетен здравен екип. Индексът GMI може да се тълкува по същия начин като HbA1c, но поради посочените по-горе причини той може да дава по-точна информация за по-кратък период от време и съответно да се използва като инструмент за определяне на ефекта от някое заболяване, различни промени в начина ви на живот и корекции на лекарствата. Надяваме се също така да помогнем на специалистите по грижа за диабета – лекари и медицински сестри да имат по-добър и детайлен поглед върху контрола на вашия дибет с помощта на индекса GMI и други показатели за кръвната ви глюкоза, получени от сензора CGM, защото те дават една цялостна картина на ежедневния контрол на глюкозата.

Следваща стъпка –  време в целевата зона! (GMI може да свърже HbA1C и времето в целевата зона – но това е друга история.)

Тази статия е част от поредица, посветена на показателя Time in Range – Време в целевата зона.

Фондацията diaTribe, в съгласие с коалиция „Време в целевата зона“, се ангажира да помага на хората с диабет и техните медицински екипи да разберат по-добре показателя „Време в целевата зона“, за да подобрят максимално контрола на своя диабет. Научете повече за коалиция „Време в целевата зона“ тук.

За авторката: Д-р Laurel H. Messer, PhD, RN, CDCES е сертифициран педагог по диабет в Центъра по диабет „Барбара Дейвис“, към Медицинския факултет на Университета в Колорадо, Аврора, Колорадо. През последните 15 години тя изучава как да използва най-добре новите технологии за контрол на диабета.

Статията е преведена от сайта diaTribe и можете да прочетете оригинала на адрес:
https://diatribe.org/gmi-spells-new-way-evaluate-your-glucose-numbers

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *